Uosio parketlentės.

Vienos juostų lentos – paviršius nėra padalytas matomomis juostomis (masyvo lentos vaizdas).