Elektroninėje parduotuvėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, pardavėjas negali garantuoti, kad kliento įrenginio ekranas tiksliai atspindės prekių spalvas. Užsakant galima nedidelė spalvinės gamos paklaida.

Elektroninėje parduotuvėje prekes įsigyti gali klientai:

1.  fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;

2.  fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

3.  juridiniai asmenys.

Klientas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei klientas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pardavėjas visus pranešimus siunčia kliento registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.