Apmokėjimai atliekami per Paysera.lt sistemą:

Paysera registruota Valstybinės Asmens Duomenų Apsaugos Inspekcijos registre www.ada.lt (registracijos kodas P3127). Klientų duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Paysera tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Kliento ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, Paysera naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

Paysera.lt sistema apsaugota pažangiausiais SSL koduotais saugumo sertifikatais, moderniausiais techniniais ir programiniais sprendimais.